Polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych (zwanym dalej DMINISTRATOREM) w rozumieniu przepisu art. 4 ust. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (rozporządzenie to dalej nazwane jest „RODO”) jest Stowarzyszenie Popierania Rozwoju Proktologii, ul. Tkacka 50, 90-157 Łódź – właściciel strony internetowej https://chirurgiaconowego.conf.medvc.eu/ (zwaną dalej witryną).
 2. Wszelkie żądania związane z RODO prosimy kierować na adres chirurgiaconowego@medvc.eu
 3. Podanie danych osobowych przez osoby odwiedzające witrynę (zwanych dalej Użytkownikami) jest dobrowolne z zastrzeżeniem następującej sytuacji:
  • aby wysłać do nas formularz zgłoszeniowy wymagamy podania imienia i nazwiska oraz adresu email.
 4. ADMINISTRATOR wykorzystuje adres IP komputera osoby odwiedzającej witrynę w celach technicznych związanych z serwerami na których utrzymywana jest witryna. Adres ten może również być wykorzystywany do generowania danych statystycznych takich jak odwiedziny.
 5. Dane osobowe przetwarzane są przez ADMINISTRATORA w celu:
  • zarejestrowania użytkownika na wydarzenie organizowane przez właściciela strony internetowej;
  • wystawienia faktury za opłatę wniesioną z tytułu wzięcia udziału w wydarzeniu, na które zarejestrował się użytkownik;
  • otrzymania loginu i hasła upoważniającego do skorzystania z platformy konferencyjnej;
  • przygotowania certyfikatu potwierdzającego udział w wydarzeniu;
  • udzielenia odpowiedzi na zadane zapytanie za pośrednictwem adresu mailowego i prowadzenia dalszej korespondencji oraz innych działań w tej sprawie;
  • promowania innych wydarzeń organizowanych przez właściciela strony lub instytucji z którymi współpracuje.
 6. Użytkownicy mają prawo realizować uprawnienia wynikające z RODO a w szczególności przysługuje im:
  • prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania,
  • prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub przekazania danych innym podmiotom,
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa urzędu organu nadzorczego.
 7. ADMINISTRATOR przetwarza dane osobowe z zachowaniem najwyższej staranności oraz w sposób który zabezpiecza dostęp do nich osobom nieupoważnionym wykorzystując zarówno techniczne, programistyczne jak i organizacyjne metody zabezpieczeń.
 8. Dane osobowe są co do zasady przetwarzane przez ADMINISTRATORA przez okres organizacji wydarzenia, na które zarejestrował się użytkownik oraz na okres prowadzenia działań marketingowych związanych z promocją wydarzeń organizowanych przez właściciela strony lub instytucji z którymi współpracuje.
 9. Dane osobowe mogą być przekazane podmiotom uprawnionym do otrzymania tych danych na mocy przepisów prawa oraz w zakresie niezbędnym do realizacji umowy do firm wspierających nas w zrealizowaniu usługi tj:
  • firmie obsługującą nas w zakresie księgowości,
  • firmie organizującej wydarzenie,
  • adres IP jest w formie zanonimizowanej (zaszyfrowanej) przekazywany do Google LLC w celu generowania statystyk.
 10. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 11. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie są profilowane.

Polityka cookies

 1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika witryny (strony internetowej https://chirurgiaconowego.conf.medvc.eu/) i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies jest Stowarzyszenie Popierania Rozwoju Proktologii, ul. Tkacka 50, 90-157 Łódź – właściciel strony internetowej https://chirurgiaconowego.conf.medvc.eu/ (zwaną dalej witryną).
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości witryny do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z witryny; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika witryny i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z witryny, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.
 4. W ramach witryny stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia witryny lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 5. W ramach witryny stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach witryny, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach witryny;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach witryny;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z witryny;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy witryny mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 7. ADMINISTRATOR informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na witrynie.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z ADMINISTRATOREM partnerów.