Program

Hours of sessions and lectures are given in accordance with Polish time (CEST)*

*In a different time zone? Check the difference to your local time here.

Czwartek 25.02.2021

16:50 – 17:00

Otwarcie Konferencji

17:00 – 19:40

Sesja I

Przewodniczący: Prof. Tomasz BANASIEWICZ, Prof. Adam DZIKI, Prof. Krzysztof SŁOWIŃSKI

17:00 – 17:20

Intensywna Terapia
Prof. Łukasz KRZYCH

17:20 – 17:40

Neurotraumatologia
Prof. Mirosław ZĄBEK

17:40 – 18:00

CHIRURGIA REKONSTRUKCYJNA 
PROF. BOGUSŁAW ANTOSZEWSKI

18:00 – 18:20

Rak Piersi
Prof. Janusz PIEKARSKI

18:20 – 18:40

Chirurgia Klatki Piersiowej
Prof. Jarosław KUŻDŻAŁ

18:40 – 19:00

Chirurgia Estetyczna
Prof. Bartłomiej NOSZCZYK

19:00 – 19:20

Przetoki w chorobie Leśniowskiego – Crohn’a – współpraca gastroenterologa i chirurga
Prof. Renata Talar-Wojnarowska
Wykład sponsorowany: Takeda

19:20 – 19:40

Dyskusja

Piątek 26.02.2021

17:00 – 19:40

Sesja II

Przewodniczący: Prof. Adam DZIKI Prof. Marek JACKOWSKI

17:00 – 17:20

CHIRURGIA ENDOKRYNOLOGICZNA 
PROF. MARCIN BARCZYŃSKI

17:20 – 17:40

Chirurgia Tętnic
Prof. Piotr ANDZIAK

17:40 – 18:00

Choroby Żył
Prof. Grzegorz MADYCKI

18:00 – 18:20

Choroby Przełyku
Prof. Grzegorz WALLNER

18:20 – 18:40

Chirurgia Żołądka
Prof. Piotr RICHTER

18:40 – 19:00

Chirurgia Jelita Cienkiego i Wyrostka
Prof. Tomasz BANASIEWICZ

19:00 – 19:20

Zastosowanie ICG w chirurgii kolorektalnej i nie tylko

Prof. Karol POŁOM

Wykład sponsorowany Medtronic

19:20 – 19:40

Dyskusja

sobota 27.02.2021

08:00 – 10:00

Sesja III

Przewodniczący: Prof. Marek JACKOWSKI, Prof. Krzysztof ZIENIEWICZ

08:00 – 08:20

Gojenie Ran
Prof. Dariusz WANICZEK

08:20 – 08:40

Zakażenia Chirurgiczne
Prof. Wojciech KIELAN

08:40 – 09:00

Chirurgia metaboliczna i bariatryczna
Prof. Mariusz WYLEŻOŁ

09:00 – 09:20

Żywienie w chirurgii
Prof. Jacek SOBOCKI

09:20 – 09:40

Chirurgia wieku podeszłego
Prof. Maciej MICHALIK

09:40 – 10:00

Dyskusja

10:00 – 10:15

przerwa

10:15 – 12:15

Sesja IV

Przewodniczący: Prof. Adam DZIKI, Prof. Wojciech KIELAN

10:15 – 10:35

Przepukliny Brzuszne
Prof. Maciej ŚMIETAŃSKI

10:35 – 10:55

Chirurgia Laparoskopowa
Prof. Wiesław TARNOWSKI

10:55 – 11:15

Ciężkie, Mnogie i Wielonarządowe Obrażenia Ciała
Prof. Krystyn SOSADA

11:15 – 11:35

OPARZENIA 
PROF. MAREK KAWECKI

11:35 – 11:55

Traumatologia Narządowa
Prof. Krzysztof SŁOWIŃSKI

11:55 – 12:15

Dyskusja

12:15 – 12:30

przerwa

12:30 – 14:30

Sesja V

Przewodniczący: Prof. Wojciech KIELAN, Prof. Krzysztof ZIENIEWICZ

12:30 – 12:50

Chirurgia Wątroby i Dróg Żółciowych
Prof. Oskar KORNASIEWICZ

12:50 – 13:10

Chirurgia Trzustki
Prof. Maciej SŁODKOWSKI

13:10 – 13:30

Chirurgia Jelita Grubego i Odbytnicy
Prof. Adam DZIKI

13:30 – 13:50

Rak odbytnicy
Prof. Paweł MROCZKOWSKI

13:50 – 14:10

Opieka okołooperacyjna
Prof. Stanisław KŁĘK

14:10 – 14:30

Dyskusja

14:30 – 14:40

zakończenie Konferencji